Tarieven

 

Onderzoek

Prijs

Intelligentieonderzoek (WISC / WAIS)

€ 589,-

Intelligentieonderzoek kinderen 5 t/m 7 jaar (WPPSI) € 689,-

Onderpresteren op school

€ 889,-

Hoogbegaafdheidsonderzoek

€ 895,-

Dyslexie onderzoek

€ 995,-

Dyslexie onderzoek zonder intelligentieonderzoek € 486,-

Dyscalculie onderzoek

€ 995,-

Schoolkeuzeonderzoek (incl. WISC)

€ 689,-

Profielkeuze onderzoek

€ 495,-

Studiekeuze onderzoek

€ 689,-

Nio toets

€ 325,-

Individuele Nio toets € 415,-

 

Behandeling

Prijs

Cogmed Werkgeheugen Training

€ 895,-

Faalangsttraining € 350,-
Orthopedagogische begeleiding € 80,- per uur
Ouderbegeleiding € 80,- per uur
adviesconsult € 40,- per half uur

Intakegesprek

€ 80,- per uur

 

Naar het inschrijfformulier >>

 

Algemene voorwaarden bij afzeggen of verzetten van de afspraak

De geboden zorg via Het Testkabinet wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht u er zeker van willen zijn dat de zorg die u wilt ontvangen van Het Testkabinet wel of niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar omdat u een aanvullende verzekering heeft, raden wij u aan voorafgaand aan het traject bij uw zorgverzekering na te vragen of u recht hebt op vergoeding voor zorg die door Het Testkabinet geboden wordt. Meer hierover leest u onder het menu item 'Over ons' bij vergoedingen

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt met een van de medewerkers van het Testkabinet wordt deze altijd schriftelijk per mail bevestigd. In een enkel geval zal dit telefonisch gebeuren. In beide gevallen wordt deze afspraak als bindend beschouwd, tenzij u de afspraak tijdig verzet of afzegt (het liefst schriftelijk). U kunt de afspraak kosteloos verzetten. Afzeggen kan nog tot 48 uur van te voren. Indien wij daarvoor met u een intakegesprek hebben gehad zullen wij alleen de kosten van dit intakegesprek in rekening brengen (€ 80,- per uur). Wanneer u de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet verschijnt op de afspraak dan zullen wij het volledige bedrag aan u factureren.

Het kan ook voorkomen dat u ons alleen wilt spreken voor een adviesconsult. Dat kan!

Er worden dan consultkosten van € 40,- per half uur in rekening gebracht. Mocht tijdens dit gesprek blijken dat onderzoek toch wenselijk is, dan worden uiteraard alleen de kosten voor het onderzoek in rekening gebracht (het intakegesprek is daarin namelijk inbegrepen). Mocht blijken dat er geen onderzoek nodig is dan zullen alleen de kosten van het adviesconsult in rekening worden gebracht (€ 40,- per half uur). U ontvangt hiervan een factuur.

Na afronding van het zorgtraject ontvangt u een factuur. De factuur van het adviesconsult of het psychologisch onderzoek wordt altijd gericht aan de aanvrager(s) van de hulp. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur en dient het gehele verschuldigde bedrag zelf aan ons over te maken.

 

"Het rapport was ontzettend duidelijk, en we zijn er dus erg tevreden over. Knap dat er in zo'n korte tijd zo'n uitgebreid beeld van Rosa naar voren is gekomen. We zijn blij dat we bij haar de test hebben laten afnemen."

Corine Houdijk, Vlaardingen